Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Δημοσιευμένα: Dec 19, 2023
Ε. Παπαντωνίου
Περίληψη

Στην εισήγησή μας επιχειρείται η παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κυκλαδικού πολιτισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από την εμπειρία της εφαρμογής στα σχολεία του «Οδυσσέα» κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται η προσέγγιση στο θέμα, τα προτερήματα όπως και τα μειονεκτήματα μίας πειραματικής διδασκαλίας μέσα από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους διδάσκοντες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles