Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Τερέζα Γιακουμάτου
Περίληψη

Στην εισήγησή μας επιχειρείται η παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος του Κυκλαδικού πολιτισμού όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από την εμπειρία της εφαρμογής στα σχολεία του «Οδυσσέα» κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται η προσέγγιση στο θέμα, τα προτερήματα όπως και τα μειονεκτήματα μίας πειραματικής διδασκαλίας μέσα από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους διδάσκοντες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles