ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ


Δημοσιευμένα: Δεκ 19, 2023
Νίκος Τζιμόπουλος
Περίληψη

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως διδακτικού αντικειμένου στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ως νέου εποπτικού μέσου για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων είναι τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας ένταξής τους στη σχολική τάξη. Ο προβληματισμός όμως και η κριτική είναι επίσης όχι μόνο χρήσιμα αλλά και αναγκαία. Σήμερα, που είμαστε στην αρχή όλων αυτών, πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και κριτικής από όλους τους εμπλεκόμενους σ’ αυτό το εγχείρημα, είναι πολύ χρήσιμη για τα επόμενα βήματά μας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles