Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης συναισθημάτων για την εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Ιαν 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνητή Νοημοσύνη Μηχανική μάθηση Αλγόριθμοι αναγνώρισης συναισθημάτων Εκπαιδευτική τεχνολογία
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Ιωάννης Λεύκος
Άννα-Μαρία Βελέντζα
Νικόλαος Φαχαντίδης
Περίληψη

Η αναγνώριση των συναισθημάτων των μαθητών είναι ουσιαστικό στοιχείο για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχει ένας εκπαιδευτικός. Η τεχνολογία αναγνώρισης συναισθημάτων μέσα από εικόνα ή βίντεο, μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Η εργασία αυτή αφορά την παρουσίαση και την μεθοδολογία εγκυροποίησης μιας πλατφόρμας, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής διαφόρων αλγορίθμων αναγνώρισης συναισθημάτων και επιλογής των καλύτερων μοντέλων τεχνητής ευφυΐας. Η πλατφόρμα εγκυροποιήθηκε επιτυχώς, μετά από χρήση κατάλληλων σετ εικόνων από προηγούμενες έρευνες και σε επόμενο στάδιο θα χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles