Ανάπτυξη και αξιολόγηση ιστότοπου για θέματα Νανοτεχνολογίας, βασισμένη σε έρευνα επί των απόψεων των εκπαιδευτικών


Δημοσιευμένα: Ιαν 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
νανοεπιστήμη νανοτεχνολογία εκπαίδευση ΤΠΕ
Γεώργιος Μπατσιόλας
Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης
Περίληψη

Καθώς ο κλάδος της Νανοεπιστήμης - Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) αποτελεί τομέα με ταχεία ανάπτυξη και έντονο κοινωνικό αντίκτυπο, μια σύγχρονη πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί η ενσωμάτωση περιεχομένου Ν-ΕΤ σε όλες τις βαθμίδες. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός διαδραστικού ιστότοπου για τη διδασκαλία θεμάτων Ν-ΕΤ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το στοιχείο που οδήγησε στις αρχές σχεδιασμού του ιστότοπου είναι η έρευνα επί των αρχικών γνώσεων, απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών γύρω από θέματα Ν-ΕΤ καθώς και της ικανότητας ερμηνείας φαινομένων Ν-ΕΤ. Περιγράφεται συνοπτικά η πορεία, τα στάδια, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, ενώ παρουσιάζονται ιδέες για την συνέχεια της έρευνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles