Κύκλος Διαλέξεων για την Performance


Δημοσιευμένα: Απρ 9, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Performance Studies Performance Art Performance Pedagogy
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίληψη

Κύκλος διαλέξεων για την performance, 2017.


Οργάνωση και Επιμέλεια: Αγγελική Αυγητίδου.


Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Πρακτικά