Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Φωτορύπανση Άγρια Ζωή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κεφαλονιά
Αναστασία - Ελένη Μαγουλά
Μιχαήλ Ξανθάκης
Περίληψη

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, μαθητές διαφόρων σχολείων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς εκπαιδεύτηκαν πειραματικά στο
πρόγραμμα του Ε.Κ.Φ.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε συνεργασία με το Φορέα
Διαχείρισης με τίτλο: «Άγρια Ζωή της Κεφαλονιάς και Φωτορύπανση», διεξάγοντας
έρευνα για τις γνώσεις και απόψεις της μαθητικής κοινότητας της Κεφαλονιάς για τις
έννοιες της φωτορύπανσης και της άγριας ζωής της Κεφαλονιάς και πώς επηρεάζεται
η δεύτερη από την πρώτη. Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκε και
διακινήθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των πρότερων γνώσεων
και απόψεων σχετικά με το θέμα , με στόχο τον προσδιορισμό της προθυμίας για
προστασία της βιοποικιλότητας της Κεφαλονιάς και του Σκοτεινού Ουρανού και ένα
ερωτηματολόγιο μετά το τέλος της διεξαγωγής του προγράμματος για έλεγχο της
επιτυχίας της δράσης και αλλαγής των απόψεων των μαθητών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Antonopoulos, N., Karyotakis, M. A., Kiourexidou, M., & Veglis, A. (2019). Media web-sites environmental communication: operational practices and news coverage. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, (2), 47-65.
Özyürek, C., & Aydin, G. (2015). Students' Opinions on the Light Pollution Application. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 55-68.
Çetegen, D., & Batman, A. (2005). Light Pollution. Journal of İstanbul Kültür University, 2, 29-34
Coogan, A. N., Cleary-Gaffney, M., Finnegan, M., McMillan, G., González, A., & Espey, B. (2020). Perceptions of light pollution and its impacts: results of an Irish citizen science survey. International journal of environmental research and public health, 17(15), 5628.
Crawford, D. L. (2001). Light Pollution Changing the Situation to Everyone’s Advantage. Preserving The Astronimical Sky, IUA Symposia, 196, 33-38.
Karasar, N. (2014). Scientific Research Methods (27th edition). Nobel Publications, Ankara.
Lyytimäki, J., & Rinne, J. (2013). Voices for the darkness: online survey on public perceptions on light pollution as an environmental problem. Journal of Integrative Environmental Sciences, 10(2), 127-139.
Lyytimäki, J., Petersen, L. K., Normander, B., & Bezák, P. (2008). Nature as a nuisance? Ecosystem services and disservices to urban
lifestyle. Environmental Sciences, 5(3), 161-172.
Osman, A. I. I., Isobe, S., Nawar, S., & Morcos, A. B. (2001). Light Pollution and Energy Loss from Cairo. Preserving the Astronomical Sky, IUA Symposia, 196, 107-110.