Υλοποίηση εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο για το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωπάρκα Γεωδιαδρομές Λογισμικό MIT App Inventor Εφαρμογή Γεωπάρκου Κεφαλονιάς– Ιθάκης Κεφαλονιά Ιθάκη Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Σωτήριος Αθανάσιος Μίχας
Νίκος Αντωνόπουλος
Μιχαήλ Ξανθάκης
Ανδρέας Καναβός
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς & Ιθάκης και στην
ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να γίνει ευρέως γνωστό το
συγκεκριμένο γεωπάρκο. Αρχικά δίνονται πληροφορίες για τα γεωπάρκα και τα
χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια αφού αναφέρθηκαν τα γεωπάρκα της Ελλάδας
γίνεται παρουσίαση του γεωπάρκου Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Αναφέρονται επίσης τα
δίκτυα γεωπάρκων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι κυρίαρχοι στόχοι
τους που είναι η προστασία της φυσικής κληρονομιάς, η πολιτιστική αναβάθμιση της
περιοχής και η αειφόρος ανάπτυξη. Τέλος παρουσιάζεται η ανάγκη προβολής των
γεωπάρκων μέσω εφαρμογών για την διευκόλυνση της περιήγησης του επισκέπτη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Ζευκιλή, Δ. (2018). Τι είναι τα γεωπάρκα και γιατί συγκεντρώνουν 250 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο; Retrieved from:
European Geoparks: What is a Geopark (χ.χ.). Retrieved from: http://www.europeangeoparks.org/?page_id=165
Global Geoparks Network: GLOBAL GEOPARKS NETWORK International Association. (χ.χ.). Retrieved from: https://globalgeoparksnetwork.org/?page_id=5
European Geoparks: Meet our Geoparks. (χ.χ.). Retrieved from: http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168
Unesco Organization (2021). UNESCO Global Geoparks, List of Geoparks & Regional Networks. Retrieved from:https://en.unesco.org/global-geoparks/list
Βαλιάκος, Η. (2018). Γεωγραφία, αξιολόγηση και διαχείριση γεώτοπων της Ελλάδας. (Διδακτορική εργασία). Retrieved
Elines.com, 5 ελληνικά γεωπάρκα στον παγκόσμιο χάρτη της UNESCO (χ.χ.). Retrieved from:https://www.ellines.com/specials/28160-5-ellinika-geoparka-ston-pagkosmio-charti-tis-unesco/
Kefalonia Geopark: Γεωδιαδρομές Κεφαλονιάς (χ.χ.). Retrieved from: https://kefaloniageopark.gr/node/534 Google Play, GEOPARK (χ.χ.). Retrieved from:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stroly.android.GeoparkBlari&hl=en_US&gl=US
Geeks for Greeks Organization (2020). What is MIT App Inventor? Retrieved from: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-mit-app-inventor/
Patton, E. W., Tissenbaum, M. & Harunani F. (2019). MIT App Inventor: Objectives, Design, and Development. Retrieved from:
MIT App Inventor: What is App Inventor? (χ.χ.). Retrieved from: https://appinventor.mit.edu/explore/content/what-app-inventor.html
MIT App Inventor: Installing and Running the Emulator in AI2 (χ.χ.). Retrieved from: https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator#step2
App Inventor for Android (χ.χ.). Wikipedia. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/App_Inventor_for_Android
Common Sense Organization (χ.χ.). MIT App Inventor Fun programming site gets kids to build their own mobile apps. Retrieved from: