Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού


Δημοσιευμένα: Νοε 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστοσελίδες Διεθνή Πάρκα Σκοτεινού Ουρανού Βιώσιμη Ανάπτυξη Πολιτική Επικοινωνία
Μιχαήλ Ξανθάκης
Ανδρονίκη Σιμάτου
Νίκος Αντωνόπουλος
Περίληψη

Η συγκεκριμένη μελέτη συσχετίζει το διαδίκτυο και αναλυτικότερα τις ιστοσελίδες
αυτού, με τα παγκοσμίου φήμης Πάρκα Σκοτεινού Ουρανού, αλλά και τη βιωσιμότητα.
Ο αειφόρος αυτός τρόπος ζωής, και η διάδοσή του μέσω των ιστοσελίδων των
πάρκων σκοτεινού ουρανού, καλείται να αποτελέσει το στόχο της παρούσας έρευνας.
Ωστόσο, η έρευνα αυτή τέθηκε σε εφαρμογή ανάμεσα στους 190 παγκόσμιους
τόπους σκοτεινού ουρανού, που βρίσκονται σε 29 χώρες. Η ίδια επιτεύχθηκε, με τη
χρήση ορισμένων μεταβλητών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες και ερωτηματολόγια
τα οποία δημιουργήθηκαν, ώστε η δημοσίευση των ιστοσελίδων σε παγκόσμια
κλίμακα να χαρακτηρίζεται ολοκληρωμένη. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της
έρευνας γίνεται κατανοητό ότι οι ιστοσελίδες των πάρκων σκοτεινού ουρανού
καταγράφουν χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης, καθώς οι περισσότερες από αυτές δεν
υπάρχουν καν. Τα κριτήρια, αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γίνονται ο
θεμέλιος λίθος για την εξέλιξη των ιστοσελίδων των Πάρκων Σκοτεινού Ουρανού ή
αλλιώς Dark Sky Parks (DSP).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Anna, K., Christina, N., Nikos, M., & Theodoula, G. (2020). Evaluating quality in tourism destination websites of Peloponnese. In Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era (pp. 291-306). Springer, Cham.
Antonopoulos, N., Karyotakis, M.A., Kiourexidou, M., & Veglis, A. (2019). Media web-sites environmental communication: operational practices and news coverage. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, (2), 47-65.
Gratzer, M., & Winiwarter, W. (2003). A framework for competitive advantage in eTourism. ENTER 2003: 10th International Conference on Information Technology in Travel & Tourism.
Karyotakis, M.A., & Antonopoulos, N. (2021). Web Communication: A Content Analysis of Green Hosting Companies. Sustainability 2021, 13, 495.
Li, X., & Wang, Y. (2010). Evaluating the effectiveness of destination marketing organisations' websites: Evidence from China. International journal of tourism research, 12(5), 536-549.
Rita, P. (2000). Internet marketing destinations in the global tourism marketplace. Proceedings INET 2000.
Scott, N., & Baggio, R. (2009). An Evaluation of ASEAN Tourism Websites. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, Malaysia.