Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστοσελίδες Διαδικτυακή Πύλη Παγκόσμια Γεωπάρκα Αειφόρος Ανάπτυξη Μεταβλητές επικοινωνίας αξιολόγηση διαδικτυακού τόπου
Ανδρονίκη Σιμάτου
Μιχαήλ Ξανθάκης
Έλενα Ζουμπούλη
Παναγιώτης Μινέτος
Νίκος Αντωνόπουλος
Περίληψη

Αναφορικά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής και τον τρόπο που προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι επιτακτική ανάγκη τα διεθνούς φήμης αναγνωρισμένα γεωπάρκα να λειτουργούν με έναν εξίσου αειφόρο τρόπο ανάπτυξης και να το μεταλαμπαδεύουν στον τουρίστα, μέσω των ιστοσελίδων τους. Αυτή η μελέτη λοιπόν, επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέσου με ολοκληρωμένους παράγοντες, οι οποίοι θα καταστήσουν τους τουριστικούς αυτούς ιστοτόπους των
γεωπάρκων χρήσιμους και πλήρεις, αναφορικά με τα κριτήρια που τέθηκαν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 177 παγκοσμίου φήμης αναγνωρισμένων γεωπάρκων, των 46 χωρών, με τη διαδικασία επιλογής ορισμένων μεταβλητών, που
θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκληρωμένη δημοσίευση των ιστοσελίδων, σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν για τις ιστοσελίδες των γεωπάρκων είναι αρκετά ικανοποιητικές, με ελάχιστες από αυτές
να χρειάζονται βελτίωση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Antonopoulos, N., Karyotakis, M. A., Kiourexidou, M., & Veglis, A. (2019). Media web-sites environmental communication: operational practices and news coverage. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, (2), 47-65.
Bastida, U., & Huan, T. C. (2014). Performance evaluation of tourism websites' information quality of four global destination brands: Beijing, Hong Kong, Shanghai, and Taipei. Journal of Business Research, 67(2), 167-170.
Gratzer, M., & Winiwarter, W. (2003). A framework for competitive advantage in eTourism. ENTER 2003: 10th International Conference on Information Technology in Travel & Tourism.
Anna, K., Christina, N., Nikos, M., & Theodoula, G. (2020). Evaluating quality in tourism destination websites of Peloponnese. In Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era (pp. 291-306). Springer, Cham.
Karyotakis, M. A., & Antonopoulos, N. (2021). Web Communication: A Content Analysis of Green Hosting Companies. Sustainability 2021, 13, 495.
Li, X., & Wang, Y. (2010). Evaluating the effectiveness of destination marketing organisations' websites: Evidence from China. International journal of tourism research, 12(5), 536-549.
Rita, P. (2000). Internet marketing destinations in the global tourism marketplace. Proceedings INET 2000.
Scott, N., & Baggio, R. (2009). An Evaluation of ASEAN Tourism Websites. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, Malaysia.
UNESCO.org, UNESCO Global Geoparks (UGGp), Retrieved from: https://en.unesco.org/global-geoparks