Ψηφιακός πολιτισμός και περιβαλλοντική επικοινωνία


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστοσελίδες Μουσεία Περιβάλλον Επικοινωνία Πολιτισμός Περιβαλλοντική επικοινωνία
Ματίνα Κιουρεξίδου
Περίληψη

Οι φιλικές προς το περιβάλλον ιστοσελίδες είναι μια νέα προσέγγιση που βάζει τους ανθρώπους και τον πλανήτη σε  πρωταρχικό ρόλο. Κάθε μέρα οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ψηφιακά αυξάνονται. Μπορεί το διαδίκτυο να είναι άυλο αλλά καταναλώνει μεγάλες ποσότητες σε ενέργεια για να λειτουργήσει. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χρήση του μαύρου χρώματος, η μείωση του μεγέθους και η μείωση CO2 μιας ιστοσελίδας είναι μερικοί από τους ευκολότερους και φθηνότερους τρόπους για να συμβάλλουν θετικά στα κλιματικά ζητήματα τα μουσεία και όχι μόνο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Antonopoulos, N., & Karyotakis, M. (2020). Environmental communication. In D. Merskin (Ed.), The SAGE international encyclopedia of mass media and society (Vol. 1, pp. 551-552). SAGE Publications, Inc., https://dx.doi.org/10.4135/9781483375519.n221
Antonopoulos, N., Karyotakis, M.-A., Kiourexidou, M., & Veglis, A. (2019). Media Websites Environmental Communication: Operational Practices and News Coverage. World of Media Journal, Issue 2, pp. 44-62, ISSN 2307-1605.
Deutscher Museumsbund e.V. (2022). Energieeinsparungen: Jetzt praktische Handlungsempfehlungen umsetzen. Retrieved from
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. (2022). ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022. Retrieved from: https://www.statistics.gr/documents/20181/5216432f-3490-33f7-ac86-1bedc46af96f
Greenwood, T. (2022). Sustainable Web Design, A Book Apart.
ICOM. (2021). ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Retrieved from: https://icom-greece.mini.icom.museum/
Internet world stats. (2021). Retrieved from https://www.internetworldstats.com/stats.htm
Karyotakis, M.-A., & Antonopoulos, N. (2021). Web Communication: A Content Analysis of Green Hosting Companies. Sustainability. Vol.13(2), pp.495. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/su13020495
Muse (2022). Retrieved from https://www.muse.it/en/Pages/default.aspx
Museu do Amanhã (2022). Retrieved from ttps://museudoamanha.org.br/en
Natural History Museum, London. 2022. Retrieved from: https://www.nhm.ac.uk/
Print friendly (2019). Make any web-page – Print Friendly & PDF. Retrieved from https://www.printfriendly.com
The Green Web Foundation. (2022). Retrieved from www.thegreenwebfoundation.org.
Wang, J., & Xu, Y. (2021). Internet Usage, Human Capital and CO2 Emissions: A Global Perspective. Sustainability. Vol. 13(15), 8268. https://doi.org/10.3390/su13158268
Website Carbon Calculator. (2022). Retrieved from www.websitecarbon.com
Wilson, R.J. (2011). Digital Heritage Behind the scenes of the museum website. Digital Heritage. Vol. 26, pp.373-389.
WWF. (2019). WWF and the Prado Museum join forces. Retrieved from https://updates.panda.org/wwf-and-the-prado-museum-join-forces
Zhihong, J., Jian, H., Wenzhou, L., Zhe, C., Ning, L., Siyuan, W., Xiao, Z., & Chang, L. (2018). Energy Internet-A New Driving Force for Sustainable Urban Development. Energy Procedia. Vol. 152, pp. 1206-1211.