Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»


Δημοσιευμένα: Nov 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
δράση δικτύωσης πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία περιβαλλοντική επικοινωνία πολιτισμική επικοινωνία περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Αναστασία Γιαννακοπούλου
Γεώργιος Λάππας
Ζένια Αναστασιάδου
Μάρθα Μαυρίδου
Περίληψη

H παρούσα εργασία εστιάζει στην πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία μέσα από την ανάλυση της περίπτωσης «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο όνειρο», όπου τα ψηφιακά μέσα και η τεχνολογία συνεισφέρουν προς όφελος της γνώσης, της τέχνης, της δικτύωσης και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία του ΘΕΣ-ΠΡΕΣ αποτελεί μια καινοτόμο περιβαλλοντική επικοινωνιακή δράση που συνεισφέρει στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας και του μάρκετινγκ μέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και τον πρωτότυπο τρόπο ανάδειξης περιβαλλοντικών θεμάτων. Μέσα από την παρούσα έρευνα, διερευνούμε εάν επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργή εμπλοκή των πολιτών, καθώς και η ενημέρωση γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από δράσεις πολιτισμού. Επίσης, εστιάζουμε στους τρόπους και τα μέσα χάρη στα οποία πετυχαίνει τους στόχους του το ΘΕΣ-ΠΡΕΣ, και κυρίως στον ρόλο της επικοινωνίας και την στρατηγική επικοινωνίας που ακολουθείται για την προβολή, ανάδειξη και εμπλοκή σ’ αυτό το έργο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Dancygier Β., & Vandelannote, L. (2017). Viewpoint phenomena in multimodal communication, Cognitive Linguistics 28 (3), 371-380.
Norris, S. (2014). About this Journal, Journal of Multimodal Communication, 1(1), 1.