Περιβαλλοντική Επικοινωνία σε MME Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Ελλάδας και Αμερικής


Δημοσιευμένα: Νοε 10, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδήσεις περιβαλλοντικές ειδήσεις περιβαλλοντική ενημέρωση περιβαλλοντική δημοσιογραφία περιβάλλον και ΜΜΕ
Μαρία Κλουβιδάκη
Νίκος Αντωνόπουλος
Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αντίστοιχα τι συμβαίνει με τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της Αμερικής. Πρόκειται για μία ερμηνευτική και ποιοτική έρευνα χαρακτήρας της είναι ως επί το πλείστων διερευνητικός με στόχο να αναλύσει σε θεωρητικό επίπεδο τα γεγονότα. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των περιβαλλοντικών ειδήσεων ενώ καταδεικνύουν το πρόβλημα που υπάρχει με τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, οι οποίες δεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε τέτοιου είδους θέματα. Αυτή η μελέτη μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ των πρώτων προσπαθειών για την ανάλυση του περιεχομένου των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. Οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερου με ειδήσεις που αφορούν στο περιβάλλον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • cclabs1
Αναφορές
Antonopoulos, N., & Veglis, A. (2013, November). The evolution of the technological characteristics of media websites. In Asian Conference on Media and Mass Communication (pp. 130-146).
Antonopoulos, N., Karyotakis, M. A., Kiourexidou, M., & Veglis, A. (2019). Media web-sites environmental communication: operational practices and news coverage. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, (2), 47-65.