Σχετικά


Σε αυτόν το δικτυακό τόπο φιλοξενούνται τα περιοδικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων (ePublishing) του ΕΚΤ, σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ μπορείτε να βρείτε στην κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας στο http://epublishing.ekt.gr.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ.