| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Διερεύνηση της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών: μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περίληψη   PDF
Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Αντώνης Λιοναράκης
 
Τόμ. 7, Αρ. 3A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Διερεύνηση της μεταβολής της διαδραστικής απόστασης στο πλαίσιο ενός εξ αποστάσεως προγράμματος Περίληψη   PDF
Γεώργιος Βασιλούδης, Ιωάννης Γκιόσος, Μαρία Κουτσούμπα
 
Τόμ. 7, Αρ. 4A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Διερεύνηση των αναγκών, απόψεων, προθέσεων του φοιτητικού πληθυσμού του ΕΑΠ για τη δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Ε.Α.Π. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Διερεύνηση των στάσεων απέναντι στη χρήση μηχανισμών παιχνιδοποίησης και ο ρόλος της μαθησιακής προσέγγισης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Περίληψη   PDF
Πάνος Χουντάλας, Αναστάσιος Μαγκούτας, Κωνσταντίνα Μπότση, Ειρήνη Φαφαλιού, Ειρήνη Τσίκα
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Διερεύνηση των στάσεων των Εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ταμπλετών στη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας Περίληψη   PDF
Πηνελόπη Σταύρος Κρυστάλλη, Ιωάννα Αντωνιος Ηλία
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Διλήμματα στρατηγικής στην αρχιτεκτονική της κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων Περίληψη   PDF
MARIA RAMMATA
 
Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Δυναμική Ηλεκτρονική Αυτοαξιολόγηση στην Α.Εξ.Α.Ε. Περίληψη   PDF
Γεράσιμος Μελετίου, Δημήτριος Βασιλειάδης, Ελευθέριος Στεργίου, Μιχαήλ N. Βραχάτης
 
Τόμ. 5, Αρ. 3Β (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Δυνατότητες αξιοποίησης της υβριδικής διδασκαλίας σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Κωνσταντίνος ΛΙΩΤΣΙΟΣ, Ιωάννης ΣΙΔΕΡΗΣ, Σταύρος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 
Τόμ. 7, Αρ. 1A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης ΕΑΠ 1992-2000: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση Περίληψη   PDF
Αγγελική Κωστοπούλου
 
Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Εικονικές Κοινότητες στο Υπολογιστικό Νέφος: Περιβάλλον Ομότιμης Στήριξης Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Περίληψη   PDF
Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός, Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Κωνσταντίνος Βρατσάλης
 
Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Περίληψη   PDF   PDF (English)
Αικατερίνη Καλού, Γεωργία Σολωμού, Αχιλλέας Καμέας
 
Τόμ. 7, Αρ. 4A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με ομάδες στην ελληνική πραγματικότητα Περίληψη   PDF
Μιχάλης Μεϊμάρης
 
Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων: μια έρευνα δράσης στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης Περίληψη   PDF
Παρασκευή Καξίρα, Εύη Καπλάνη, Στέφανος Μακρυγιάννης, Γιάννης Πουταχίδης
 
Τόμ. 5, Αρ. 3Β (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Εκπαιδευτικά ιστολόγια: Η δυνατότητα χρήσης τους ως αποτελεσματικά εργαλεία επίτευξης μη τυπικής μάθησης. Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μαρία ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ
 
Τόμ. 7, Αρ. 5Β (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Εκπαιδευτικά Σενάρια και Κοινωνική Δικτύωση Περίληψη   PDF
Σ. Ιορδανίδου, Ξ. Χουλιάρα
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους – παραγωγή κι αξιοποίηση Περίληψη   PDF
Σπύρος Πέτρου Σπύρου, Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση 2.0: Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Περίληψη   PDF
Sofia Theodor Papadimitriou
 
Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0: το Πείραμα της Ψηφιακής Μετάβασης Περίληψη   PDF
Μπέττυ Τσακαρέστου, Σοφία Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ελληνική μουσική και πολιτισμός στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Νικόλαος Πουλάκης
 
Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Ελληνικός πολιτισμός, νέες τεχνολογίες και ΑεξΑΕ: η θεματική ενότητα ΕΛΠ10 Εισαγωγή στη σπουδή του ελληνικού πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εξέλιξή της (2007 – 2011) Περίληψη   PDF
Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αντώνης Πετρίδης
 
Τόμ. 7, Αρ. 4A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά Περίληψη   PDF
Ασπασία Χατζηδάκη
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εμπειρίες από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Ν Μουζάκης, Γιώργος Κουτρομάνος, Γρηγόριος Ζερβός, Ιωάννης Σουδίας, Βικτωρία Κατσιαγιάννη
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εμπόδια και διδακτικά/μαθησιακά οφέλη υιοθέτησης/χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων: ποσοτική έρευνα σε διδάσκοντες στην Ανώτατη Εκπαίδευση-συμμετέχοντες στη Δράση «Κάλλιπος» Περίληψη   PDF
Σταματίνα K. Κουτσιλέου, Νικόλαος M. Μήτρου
 
Τόμ. 7, Αρ. 1A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ένα μικτό πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας Περίληψη   PDF
Κυπαρισσία Παπανικολάου, Ευαγγελία Γουλή, Κατερίνα Μακρή
 
Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ένα μοντέλο μάθησης μέσω κινητών συσκευών (m-learning) στην Αγροτική Εκπαίδευση Περίληψη   PDF   PDF (English)
Δημήτριος Παπαχρήστος, Βίκτωρ Καββαδίας, Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος, Κωνσταντίνος Αρβανίτης
 
201 - 225 από 526 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>