| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανάπτυξη, επικύρωση και έλεγχος της αξιοπιστίας ενός εργαλείου αειφορικής/βιώσιμης δικαιοσύνης για το μετασχηματισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, της μάθησης και της διδασκαλίας Περίληψη   PDF
Vassilios Makrakis
 
Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Ανάπτυξη ηλεκτρονικού «εικονικού ασθενή» για τις ανάγκες της συνεχούς εκπαίδευσης των οδοντιάτρων Περίληψη   PDF
Άγγελος Μπάκας, Αναστασία Ε. Κοσιώνη
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανάπτυξη και διερεύνηση ενός πλαισίου σύγκλισης μεταξύ των ιστορικών πολιτιστικών πόρων και του φυσικού κόσμου στο «Μινωικό Μονοπάτι» μέσω της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη Περίληψη   PDF
Μάριος Μπουργουτζιάνης, Βασίλης Μακράκης
 
Τόμ. 6, Αρ. 2B (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Ανάπτυξη και ενσωμάτωση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στο Moodle Περίληψη   PDF
Φίλιππος Γώττας
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων δράσης για τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στις σχολικές μονάδες της Ελλάδας Development of strategic action plans, by school leadership, for the inclusion of refuge children in Greek schools Περίληψη   PDF
Αργυρώ Διονύσιος Ρέντζη
 
Τόμ. 7, Αρ. 1A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Αναπτύσσοντας το μηχανισμό υποστήριξης των καθηγητών-συμβούλων της Θεματικής Ενότητας «Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης» του ΕΑΠ Περίληψη   PDF
Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης, Κώστας Θεολόγου, Λίλα Λεοντίδου
 
Τόμ. 9, Αρ. 2Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανατροφοδότηση Γραπτών Εργασιών και Συγγραφική Αυτο-ρύθμιση στην ΕξΑΕ: Αντιλήψεις Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Ε.Α.Π. Περίληψη   PDF
Ιωάννα Πράντζιου
 
Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Αναφορές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον Ελληνικό Τύπο της περιόδου 1943-1954 Περίληψη
Ελένη Παπακωνσταντίνου, Θανάσης Καραλής
 
Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Αναφορές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον Ελληνικό Τύπο της περιόδου 1943-1954 Περίληψη   PDF
Ελένη Παπακωνσταντίνου, Θανάσης Καραλής
 
Τόμ. 5, Αρ. 2A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Ανιχνεύοντας την πορεία του E-learning στα «Χρονικά της Εκπαίδευσης» και εφαρμόζοντας το σε μια πρόταση για την επιμόρφωση στη Μουσειακή Εκπαίδευση Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Μαρία ΓΚΙΡΤΖΗ
 
Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Ανίχνευση της τεχνοφοβίας και των επιδράσεών της στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών πολιτιστικών προγραμμάτων του ΕΑΠ Περίληψη   PDF
Γερ. Παπαπαναγιώτου, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Γερ Κουστουράκης
 
Τόμ. 5, Αρ. 3Β (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Ανοικτά και εξ αποστάσεως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ασίας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των Ασιατικών χωρών και η επίδρασή τους στην πρόσβαση και ολοκλήρωση των σπουδών Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Νικόλαος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: κοινωνικός αποκλεισμός - σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης Περίληψη   PDF
Charalampia Palaska
 
Τόμ. 7, Αρ. 2A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ανοικτά Μαθήματα στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Σοφία Παπαδημητρίου, Αντώνης Λιοναράκης
 
Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος για προώθηση επιχειρηματικότητας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περίληψη   PDF (English)
Angelika I Kokkinaki, Despo Ktoridou, Despo Ktoridou
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Εκπαίδευση Ενηλίκων: τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα πρακτική, τι πρέπει να προσέξουμε για το μέλλον; Περίληψη   PDF
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Αντιλαμβανόμενο αίσθημα άγχους μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Περίληψη   PDF
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΦΑΚΟΣ, Γεωργία Τζήλου, Γεώργιος Πασιόπουλος
 
Τόμ. 5, Αρ. 1A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Αντιλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής για τη διδακτική μεθοδολογία της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Περίληψη   Χωρίς τίτλο   Χωρίς τίτλο (English)
Κυριακή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Βασιλική ΔΕΡΡΗ
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τα MOOCs: Ανάλυση περιεχομένου δημοσιεύσεων σε φόρουμ συζητήσεων Περίληψη   Χωρίς τίτλο   PDF
Στέφανος Γιασιράνης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός
 
Τόμ. 8, Αρ. 3Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Αντιλήψεις των Καθηγητών Συμβούλων για το ρόλο του Κ.Σ. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Ασημίνα Παπάζογλου
 
Τόμ. 7, Αρ. 6B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Ερωτηματολόγιο και Διαδικασία Έρευνας Περίληψη   PDF   PDF (English)
Π. Αγγελόπουλος, Σ. Μεϊντάνης, Α. Βαγγελάτος
 
Τόμ. 7, Αρ. 6B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με τη μαθησιακή του αποτελεσματικότητα: η περίπτωση του διαδικτυακού παιχνιδιού GREPOLIS κι η παιδαγωγική του ένταξη για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δ΄ Δημοτικού Περίληψη   PDF   PDF (English)
Μαρία Γρηγοράκη, Φρατζέσκα Περάκη, Αγγελική Πολίτη
 
Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Αξιολόγηση της Απόδοσης των Σπουδαστών μέσω Ταμπλό Εκπαιδευτικών Δεδομένων Περίληψη   PDF (English)
Andreas F. Gkontzis, Christoforos V. Karachristos, Fotis Lazarinis, Elias C. Stavropoulos, Vassilios S. Verykios
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Αξιολόγηση της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Περίληψη   PDF
Ανδρέας Παυλάκης, Σάββας Ζαννέτος, Δέσποινα Αθανασιάδη
 
Τόμ. 7, Αρ. 3A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Αξιολόγηση της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MaKCs της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στο θεματικό αντικείμενο της επιθεώρησης πλοίων. Περίληψη   PDF
Βασιλική Κάσση, Μαρία Αυγερινού
 
126 - 150 από 526 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>