| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 8, Αρ. 4Β (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Ένα προτεινόμενο προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων για τα μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Γιάννης Πουλακάκης, Κώστας Βασιλάκης, Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Σπύρος Παναγιωτάκης
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ένα πρότυπο εκπαιδευτικό σενάριο για την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα e-lios:Το Ολοκαύτωμα στην πλατφόρμα e-lios Περίληψη   PDF (English)
IOANNIS CHIOTELIS, Despoina Plota
 
Τόμ. 5, Αρ. 3Β (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Ενδοεταιρικές θεματικές ομάδες γνώσης: μια μορφή δια βίου και συνεχιζόμενης μάθησης, συντελεστής επιχειρηματικής ευφυίας και παράγοντας προσωπικής ανάπτυξης Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Ανναμπέλλα ΠΑΛΛΑΔΑ
 
Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ενδοσχολική βία: Πρόληψη και αντιμετώπιση του Φαινομένου. Η εφαρμογή ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας στο 3ο Δημ. Σχολείο Αγίου Δημητρίου Περίληψη   PDF   PDF (English)
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Βάγια Νάστου, Παναγιώτης Τσαγκάρης, Αριστέα Αναστασιάδου, Ευαγγελία Μανούσου
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ενισχύοντας τη διδασκαλία της Φύσης της Επιστημονικής Γνώσης μέσω συνεργατικής διεξαγωγής πειράματος σε περιβάλλον διαδραστικής τηλεδιάσκεψης. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πέτρος Αρλαπάνος, Γεώργιος Καπόλας
 
Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Ενσωμάτωση μοναδικής μαθήτριας απομονωμένου σχολείου σε τμήμα κανονικού σχολείου με χρήση εργαλείων web 2.0 & χαμηλού κόστους εξοπλισμό Περίληψη   PDF   PDF (English)
Κυριακή Τριανταφυλλίδου, Αλέξανδρος Κοφτερός
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ενσωμάτωση της Αειφορικής Δικαιοσύνης στα Αναλυτικά Προγράμματα των Οικονομικών Μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Περίληψη   PDF
Georgios Vouzaxakis, Vassilios Makrakis
 
Τόμ. 8, Αρ. 4Β (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων αστρονομίας στην προσχολική εκπαίδευση: η περίπτωση του ΗΛΕΜΑ Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Μαρία Αμπαρτζάκη
 
Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Υλικό Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας για Τραπεζικούς Υπαλλήλους Περίληψη   PDF   PDF (English)
Α. Σαμιωτάκη
 
Τόμ. 5, Αρ. 3Β (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και εργαστηριακές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες Περίληψη   PDF
Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Άννα ΚΟΚΚΑΛΗ
 
Τόμ. 8, Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συναισθήματα εκπαιδευομένων: μελέτη περίπτωσης για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περίληψη   PDF
Σωτήρης Τουβλατζής, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
 
Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εξ Αποστάσεως ενίσχυση πρωτοετών φοιτητών στα μαθηματικά Περίληψη   PDF
Νικόλαος M. Ματζάκος, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
 
Τόμ. 5, Αρ. 1A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου Περίληψη   Χωρίς τίτλο   Χωρίς τίτλο (English)
Χ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ, K. ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ, H. ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ
 
Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα : «Η αξιοποίηση του web 2.0 στο σύγχρονο σχολείο – Από τη θεωρία στην πράξη με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη»: Αποτίμηση και προοπτικές Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Σπύρος Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κωτσίδης, Αλεξία Σπανουδάκη
 
Τόμ. 6, Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης Εξ αποστάσεως μεθοδολογία και χρήση Νέων Τεχνολογιών στην υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό Περίληψη   PDF
Άννα Κόκκαλη
 
Τόμ. 5, Αρ. 2A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Εξ αποστάσεως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες: Η περίπτωση χωρών της Αυστραλίας και της Αφρικής Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Άννα ΚΟΚΚΑΛΗ, Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 
Τόμ. 7, Αρ. 5Β (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Εξ αποστάσεως συνεργατική απόδοση ασκήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Περίληψη   PDF
Δήμητρα Αδάμ, Ιωάννα Βασδέκη, Νίκος Δάκος
 
Τόμ. 7, Αρ. 6B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Εξατομικευμένη μάθηση και συνεργασία στην Εκπαίδευση από Απόσταση: το προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης INSPIREus Περίληψη   PDF   PDF (English)
Κυπαρισσία Παπανικολάου, Διονυσία Χήνου
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Εξοικείωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τη χρήση Ανοικτών λογισμικών Περίληψη   PDF
Κυριακή Κωνσταντίνος Ζερβού, Αλιβίζος Σπυρίδων Σοφός
 
Τόμ. 5, Αρ. 2A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Επίδραση της τηλεδιάσκεψης στη μαθησιακή διαδικασία του Ε.Α.Π. Απόψεις φοιτητών και ΣΕΠ των ΘΕ ΕΚΠ 65 –ΕΚΕ 50 Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Ευάγγελος ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ, Ειρήνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 
Τόμ. 5, Αρ. 1A (2009): Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development Επικοινωνία καθηγητή–συμβούλου και φοιτητών στις σπουδές απο απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Περίληψη   Χωρίς τίτλο
Χρυσούλα ΗΛΙΑΔΟΥ, Παναγιώτης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Επικοινωνία Καθηγητή-Συμβούλου και φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μελέτης περίπτωσης σε τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περίληψη   PDF
Ελευθέριος Τερζής, Μιχαήλ Καλογιαννάκης
 
Τόμ. 7, Αρ. 2A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Επικοινωνία φοιτητών εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αντιλήψεις των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την ανατροφοδότηση των γραπτών τους εργασιών Περίληψη   PDF
Ηρακλής Σιούλης, Αντώνης Γαρδικιώτης
 
Τόμ. 7, Αρ. 6B (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) και της Οικονομικής Ανάπτυξης Περίληψη   PDF   PDF (English)
Ιωάννα Τσάρπα
 
Τόμ. 9, Αρ. 3Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Επισκόπιση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων της χρήσης των εικονικών εργαστηρίων στην εκπαίδευση επιστημών και τεχνολογίας Περίληψη   PDF (English)
Αθανάσιος Σύψας, Δημήτρης Καλλές
 
226 - 250 από 526 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>