| More
Αναζήτηση

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 10, Αρ. 3A (2019) Επιδράσεις και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη συμβατική τριτοβάθμια εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Κυριακή Σφακιωτάκη
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Εκπαίδευση Ενηλίκων: τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα πρακτική, τι πρέπει να προσέξουμε για το μέλλον; Περίληψη  PDF
Αριστείδης Βαγγελάτος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Χρήση κινούμενων σχεδίων με τρισδιάστατες απεικονίσεις, για τη διδασκαλία των εννοιών των στερεών και των κρυσταλλικών δομών τους, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Kωνσταντίνα (Konstadina) Αθανάσιος Δαλακώστα (Dalacosta), Ευαγγελία (Evangelia) Παυλάτου (Pavlatou)
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Νοηματοδοτήσεις διαστάσεων της αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση Περίληψη  PDF
Βασιλική Ιωακειμίδου, Αντώνης Λιοναράκης
 
Τόμ. 10, Αρ. 3A (2019) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: τάσεις και προοπτικές Περίληψη  PDF
Βασιλική Ιωακειμίδου, Βασίλης Αϊδινόπουλος, Αντώνης Λιοναράκης
 
Τόμ. 10, Αρ. 1A (2019) Ο ρόλος των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Περίληψη  PDF
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΜΥΡΛΗΣ
 
Τόμ. 9, Αρ. 5Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Η εφαρμογή της προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών Περίληψη  PDF
Μαρία Δημήτριος Δάρρα, Αναστασία Παπανθύμου
 
Τόμ. 10, Αρ. 1A (2019) Η συμβολή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη Διά Βίου Μάθηση: Μελέτη περίπτωσης για τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των ελληνικών ΑΕΙ Περίληψη  PDF
Σταυρούλα Χριστάκη, Σταματίνα Κ. Κουτσιλέου, Χριστίνα Αναστασοπούλου, Νικόλαος Μήτρου
 
Τόμ. 10, Αρ. 2Α (2019) Η τεχνολογική αποδοχή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από τους φοιτητές/φοιτήτριες των Ελληνικών Α.Ε.Ι.: Η περίπτωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Περίληψη  PDF
Δημήτριος Δανελλάκης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός
 
Τόμ. 10, Αρ. 1A (2019) O ρόλος των ΤΠΕ στην υποστήριξη φοιτητών εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. Μια συνεργατική εργασία φοιτητών της Θεματικής Ενότητας Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΚΠ65) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το έτος 2018-2019 Περίληψη  PDF
Ευαγγελία Μανούσου, Νεφέλη Αποστολάκη, Βασιλική Γιαννιώτη, Ελένη Καλλιατάκη, Σοφία Μαρκαντωνάκη, Γεωργία Μαυριτσάκη, Ουρανία Ξυλούρη, Αγγελική Σαϊτάκη, Μαρία Νιάρη
 
Τόμ. 9, Αρ. 6Β (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Μελέτη περίπτωσης στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση για την παροχή ολοκληρωμένης εμπειρίας E-learning Περίληψη  PDF
Εμμανουήλ Παναγιώτης Παναγόπουλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τα MOOCs: Ανάλυση περιεχομένου δημοσιεύσεων σε φόρουμ συζητήσεων Περίληψη  Χωρίς τίτλο  PDF
Στέφανος Γιασιράνης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός
 
Τόμ. 9, Αρ. 1A (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης Πρακτικές μελών ΣΕΠ στα Νέα Προγράμματα του Ε.Α.Π. Iστορίες από το πεδίο: η περίπτωση του LRM (Language Education for Refugees and Migrants) Περίληψη  PDF (English)
Αικατερίνη Ιωάννης Μακρή, Μαρία Παπαδοπούλου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Ελένη Σκούρτου, Ευγενία Αρβανίτη, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Βασιλική Κάντζου, Πολυξένη Μανώλη, Εύη Μάρκου, Άννα Μουτή, Νεκταρία Παλαιολόγου, Ρούλα Κίτσιου
 
Τόμ. 10, Αρ. 3A (2019) Η υποστήριξη της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης Περίληψη  PDF
Σουμέλα Ηρακλής Κουρτίδου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
 
Τόμ. 10, Αρ. 3A (2019) Η αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων των ΜΔΕ που εκπονήθηκαν από το 2012-2015 στο ΕΑΠ στη διαμόρφωση του Περιγράμματος Μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας για Πανεπιστημιακούς Σκοπούς στο Παν/μιο Θεσσαλίας Περίληψη  PDF
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΚΑΡΗ, ΟΛΓΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
 
1 - 15 από 15 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.