| More

Συνδέοντας την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, τις Νέες Τεχνολογίες και τις Μορφές Μάθησης. Η περίπτωση των MOOCs

Views: 4223 Downloads: 2430
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

Περίληψη


Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση πρακτικών της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε μια προσπάθεια γεφύρωσης της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα μέσω των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs). Ειδικότερα, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι πρακτικές όπως είναι τα MOOCs, οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, τα κοινωνικά δίκτυα, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, το διαδικτυακό ραδιόφωνο και η τηλεόραση, η ηλεκτρονική εφημερίδα, μπορούν να συνδυάσουν τις τρεις μορφές μάθησης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα MOOCs, που σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και δέχονται έντονη κριτική για τη συνεισφορά τους στη μάθηση. Αν και δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγησή τους, φαίνεται ότι ενισχύουν την άτυπη μάθηση, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση με επιτυχία. Καταληκτικά, διαπιστώνεται ότι η ΑεξΑΕ, μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, μπορεί να συνδέσει τις τρεις μορφές μάθησης και να ενισχύσει την άτυπη μάθηση που συνήθως παραγκωνίζεται, παρόλο που συνυπάρχει με τις άλλες δύο μορφές καθώς συντελείται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του ανθρώπου. 


Λέξεις κλειδιά


Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Μορφές Μάθησης; Νέες Τεχνολογίες; Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα; Διαδικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες; Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Μασσαρά, Χ. (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σελ. 102-113). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/32/24

Βασιλάκη, Ε. (2015). Ο ρόλος της βιωματικής και άτυπης μάθησης στη διαμόρφωση μη φασιστικής πολιτικής σκέψης σε εφήβους. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σελ. 74-82). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/78/66

Βασάλα, Π., & Μιχαλά, Α. (2015). Η εξ αποστάσεως μάθηση μέσα από τις ραδιοφωνικές τάξεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος Radio ECCA. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σελ. 89-100). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/20/13

Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning [eBook version]. Ανακτήθηκε από https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage

Γκελαμέρης, Β.Δ. (2015). Πώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 11 (No1), 51-71. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9820/9942

Daniel, J., (2012). Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility. Journal of Interactive Media in Education. 2012 (3), p.Art. 18. doi: http://doi.org/10.5334/2012-18

DeWaard, I., Abajian, S., Gallagher, S.M., Hogue, R,. Keskin, N., Koutropoulos, A., & Rodriguez, O. (2011). Using mLearning and MOOCs to understand chaos, emergence, and complexity in education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol 12 (No7), pp. 94-115. doi:http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v12i7.1046

Ζαχαριάς, Π., & Καλογεράκη, Α. (2016). Σχεδίαση διεπαφών για Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 12 (No1), 23-41. doi: http://dx.doi.org/10.12681/jode.10238

Gillet, D. (2013). Personal Learning Environments as Enablers for Connectivist MOOCs. Proceedings of the 12th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Oct 2013, Antalya, Turkey, pp.1-5. Retrieved from https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00979391

Illeris, K. (2016). Ο τρόπος που μαθαίνουμε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της Μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση (μτφ. Ε. Κωσταρά). Αθήνα: Μεταίχμιο. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2015)

Κανελλόπουλος, Α. (2016). 1η γραπτή εργασία ΕΚΠ 65. Πάτρα: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ.

Καπραβέλου, Α. (2011). Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 7 (No1), 98-117. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9771

Κοκολάκης, Ν. (2016). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κονεκτιβισμός μέσα από τον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ.

Κολλιοπούλου, Κ. (2015). Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 201-212). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/89

Κουστουράκης, Γ., Λιακοπούλου, Φ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2015). Η αξιοποίηση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από το ΕΑΠ: Ποιοτική έρευνα σε μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 1-15). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/10

Λιγούτσικου, Ε., Κουτσούμπα, Μ., Κουστουράκης, Γ., & Λιοναράκης Α. (2015). Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης ως κινητήριος δύναμη ενεργοποίησης και μαθησιακής εξέλιξης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 43-57). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/16

Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο Α. Λιοναράκης (Eπιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές (σελ. 13-38), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.

Λιοναράκης Α., (2013). Κοινωνία των πολιτών και άτυπη μάθηση: δύο διαμορφωτές του πολιτικού γίγνεσθαι και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Α. Κοντάκος και Φ. Καλαβάσης (Επιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και νοήματα (σελ. 163 – 175). Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος: Εκδόσεις Διάδραση.

Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol 14 (No3), pp. 202-227. doi:http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v14i3.1455

Νικολάκη, Ε., & Κουτσούμπα, Ι. Μ. (2013). Η αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση στην εξΑΕ. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 9 (No1), 19-31. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9807/9932

Nesterko, S. O., Dotsenko, S., Hu, Q., Seaton, D., Reich, J., Chuang, I., & Ho, A. (2013). Evaluating geographic data in MOOCs. In: NIPS Workshop on Data Driven Education, Lake Tahoe, Nevada, USA. Retrieved from http://nesterko.com/files/papers/nips2013-nesterko.pdf

Παπαδημητρίου, Σ., & Λιοναράκης, Α. (2013). Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ανοικτά Μαθήματα στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σελ. 237-252). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/583

Race, P. (1999). Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης (μτφ. Ε. Ζέη). Αθήνα: Μεταίχμιο. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1998)

Rodriguez, C. O. (2012). MOOCs and the AI-Stanford like Courses: Two Successful and Distinct Course Formats for Massive Open Online Courses. European Journal of Open, Distance and E-Learning, Vol 2. Retrieved from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2012/Rodriguez.pdf

Σαχινίδης, Κ. Β., & Πολυχρονάκης, Γ. (2009). ΤΠΕ και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης. Πρόσβαση στη γνώση ή ένας ψηφιακός δυϊσμός;. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5th International Conference in Open & Distance Learning: Open & Distance Learning for Global Collaboration and Education Development. 27-29 Νοεμβρίου 2009 (σελ. 195-203). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/464

Scanlon, E., McAndrew, P. & O'Shea, T. (2015). Designing for Educational Technology to Enhance the Experience of Learners in Distance Education: How Open Educational Resources, Learning Design and Moocs Are Influencing Learning. Journal of Interactive Media in Education, Vol 1, p.Art. 6. doi: http://doi.org/10.5334/jime.al

Τζαφέα, Ο., Κύργιος, Ν., & Σιάνου-Κύργιου, Ε. (2013). Ηλεκτρονικά μαθήματα και ψηφιακό χάσμα στο πανεπιστήμιο. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σελ. 78-90). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/736/748

Τίγκας, Ι. (2016). Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 12 (No1), 106-119. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10243

Τσώνη, Ρ., Γκέκα, Π., Σιόλου, Ε., Σύψας, Α., & Παγγέ, Τ. (2013). Ο ρόλος του δασκάλου στα MOOCs. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σελ. 125-132). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/561

Vardi, Y.M. (2012). Will MOOCs destroy academia?. Communications of the ACM, Vol 55 (11), pp. 5-5, doi: http://dx.doi.org/10.1145/2366316.2366317
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1128

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.