| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2016, Αρ. 1: Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ένα διδακτικό σενάριο για την “Οργανωσιακή Κουλτούρα” βασιζόμενο στη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία. Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Αθανασιάδης
 
Τόμ. 8 (2018): 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ -ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Περίληψη   PDF (English)
ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
 
Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης του μαθητή στο νηπιαγωγείο: Μελέτη περίπτωσης μαθητή με αυτισμό. Περίληψη   PDF
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ, ΓΑΙΤΑΝΩ ΤΖΟΥΡΑ
 
Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εναντιωματική προκλητική διαταραχή των παιδιών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου Περίληψη   PDF
ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΡΙΑΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
 
Τόμ. 8 (2018): 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητή/τές με Μαθησιακές Δυσκολίες Περίληψη   PDF (English)
Καλλιόπη Παπουτσάκη, Ιωάννα Παπαθανασίου
 
Τόμ. 2014, Αρ. 2: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης Ενδοσχολική βία (school bullying) – Θυματοποίηση (victimization) στο χώρο του σχολείου. Eντοπισμός & αντιμετώπιση Περίληψη   PDF
Μιχάλης Κοντογιάννης
 
Τόμ. 2015, Αρ. 1: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ενιαίο Σχολείο. Μια πρόταση για τη συνεκπαίδευση Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Κασσιανός
 
Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενίσχυση και υποστήριξη της οργανωμένης συμπεριφοράς και της κοινωνικοποίησης κατά την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, από τη σκοπιά του Σχολικού Συμβούλου Περίληψη   PDF
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
Τόμ. 2015, Αρ. 2: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Έννοιες: η μοναδική βάση για την Κοινωνία της Γνώσης Περίληψη   PDF
Μεγακλής Θεόδ. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική τάξη : απόψεις νηπιαγωγών και γονέων Περίληψη   PDF
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΟΥ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ
 
Τόμ. 8 (2018): 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιού με εγκεφαλική παράλυση στο γενικό σχολείο : ένα τετραετές παράδειγμα Περίληψη   PDF (English)
Lemonia Sarigkoule
 
Τόμ. 2015, Αρ. 1: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για την προαγωγή του παραγόμενου γραπτού λόγου μαθήτριας Α’ Γυμνασίου με ΕΜΔ (Μελέτη περίπτωσης) Περίληψη   PDF
Πολυξένη Βλάχου, Αγάθη Πατσιούδη
 
Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό σχεδιασμό των ΑμΕΑ - Διερεύνηση απόψεων γονέων μαθητών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με χρήση ερωτηματολογίου Περίληψη   PDF (English)
Χριστίνα Κουτουβέλη, Αικατερίνη – Σοφία Παρούση, Αγγελική Σβυρινάκη
 
Τόμ. 2015, Αρ. 2: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Επιδιώκοντας την ενσωμάτωση της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στις σημερινές σχολικές κοινότητες. Στάσεις και τάσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα ελληνική και διεθνή εμπειρία Περίληψη   PDF
Αυγή Σκεβά, Ελευθερία Σαλμόντ
 
Τόμ. 8 (2018): 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιδράσεις από την εφαρμογή της διαθεματικότητας σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Περίληψη   PDF (English)
Αθανάσιος Μπούρας
 
Τόμ. 1 (2017): 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους Περίληψη   PDF
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ, ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
Τόμ. 2014, Αρ. 2: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης Επίδραση των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία: Μια μελάτη Περίπτωσης στην Ε’ Δημοτικού Περίληψη   PDF
Ειρήνη Αβραμίδου
 
Τόμ. 2016, Αρ. 1: Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Επιθετική συμπεριφορά – Συμβόλαιο τιμής Περίληψη   PDF
Ιωάννης Μπικάκης
 
Τόμ. 2016, Αρ. 1: Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Επικοινωνία στην εκπαίδευση από απόσταση: Ο ρόλος του διδάσκοντος Περίληψη   PDF
Νικόλαος Λεβέντης
 
Τόμ. 2016, Αρ. 1: Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Επίλυση προβλήματος και διδασκαλία Περίληψη   PDF
Ελευθερία Καλλιμάνη, Μαρία Κρικώνη
 
Τόμ. 2015, Αρ. 1: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Περίληψη   PDF
Ευστάθιος Ανδρής
 
Τόμ. 2014, Αρ. 2: Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης Επίπεδα επαγγελματικής δέσμευσης και ικανοποίησης σε σχέση με τους μηχανισμούς αντιμετώπισης ψυχοπιεστικών καταστάσεων σε Έλληνες εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής Περίληψη   PDF
Κρυσταλλία Μουρκογιάννη, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
 
Τόμ. 8 (2018): 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασιακός και σχολικός εκφοβισμός: Κοινά χαρακτηριστικά και τρόποι συμβουλευτικής παρέμβασης. Περίληψη   PDF (English)
Κωνσταντίνα Αναγνώστου, Εμμανουήλ Σκορδιαλός
 
Τόμ. 2015, Αρ. 1: Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Εφαρμογή της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Περίληψη   PDF
Αβραάμ Μαυρόπουλος
 
Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εφαρμογή του Game Based Learning για τη διδασκαλία και εμπέδωση των Ομηρικών επών (Οδύσσεια) στην Ειδική Αγωγή. Περίληψη   PDF (English)
Βασιλική Βαρέλη, Ευαγγελία Σκαναβή
 
226 - 250 από 611 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>