1.
Παπαδάτος Γ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2022 [παρατίθεται 3 Δεκέμβριος 2023];1(1):1-142. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4544