1.
ΓΑΚΗΣ Κ, ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ, ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ, ΠΙΤΤΑΡΑ Σ. Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2022 [παρατίθεται 7 Ιούνιος 2023];1(1):37-45. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4532