1.
Χάλιου Ε, Παπαδάτου - Παστού Μ, Βλάχος Φ. Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 23 Μάιος 2024];2015(2):1521-6. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/387