1.
Τσιμπιδάκη Α. Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];2015(2):1448-57. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/369