1.
Τσάκος Ε, Αθανασοπούλου Ά. Τι κάνει ένα μάθημα "βαρετό"; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];2015(2):1421-37. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/363