1.
Σακελλαράκη Κ, Καπράνος Σ. Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι». edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];2015(2):1192-6. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/358