1.
Παπανικολάου Γ, Ταβανλή Χ-μ. Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];2015(2):1116-30. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/346