1.
Κουμέντος Ι. Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. edusc [διαδίκτυο]. 13 Οκτώβριος 2021 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];1(1):177-8. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3434