1.
Παστου-Παπαδάτου Μ, Ανδρεάδης Ν, Γκατζώνης Σ-Σ, Ατζαμπού Μ, Ντούσκου Μ. Μελέτη με τη χρήση Λειτουργικής Τομογραφίας Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) του νευρωνικού υποβάθρου της Αυτοβιογραφικής Μνήμης μετά από υπαγωγή σε αρνητική διάθεση. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];2015(2):1079-90. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/340