1.
Λαδόπουλος Ε. H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες. edusc [διαδίκτυο]. 28 Ιούλιος 2020 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];9:416-2. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3144