1.
Καντεμνίδη Ε, Καραγιαννάκης Γ, Γαλανάκη Ε. Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση. edusc [διαδίκτυο]. 28 Ιούλιος 2020 [παρατίθεται 4 Οκτώβριος 2023];9:211-24. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3119