1.
Αθηναίου Ε, Καραγιαννάκης Γ, Γαλανάκη Ε. Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού. edusc [διαδίκτυο]. 28 Ιούλιος 2020 [παρατίθεται 3 Δεκέμβριος 2023];9:53-76. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3105