1.
Αθανασίου Α. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. edusc [διαδίκτυο]. 3 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 19 Ιούνιος 2024];8:8-20. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2650