1.
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΤΣΑΤΗΡΗ Μ, ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 7 Ιούνιος 2023];1:1328-49. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1745