1.
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε-Ζ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι, ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 7 Ιούνιος 2023];1:421-53. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1741