1.
Γαλίτης Π. Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2016 [παρατίθεται 7 Ιούνιος 2023];2014(1):64-78. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/174