1.
ΣΑΜΑΝΤΑ Α, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π, ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 14 Απρίλιος 2024];1:1149-63. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1720