1.
ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ, ΠΑΛΕΝΗ Μ. Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 8 Ιούνιος 2023];1:209-26. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1716