1.
ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους. edusc [διαδίκτυο]. 6 Μάρτιος 2019 [παρατίθεται 7 Ιούνιος 2023];1:1063-79. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1709