Παπαδάτος Γιάννης. ‘3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1, no. 1 (Μάιος 6, 2022): 1–142. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 3, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4544.