ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ‘«Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές»’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1, no. 1 (Μάιος 6, 2022): 65–73. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4535.