ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, και ΠΙΤΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ. ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1, no. 1 (Μάιος 6, 2022): 37–45. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 7, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4532.