Χαιροπούλου Χρυσούλα, και Γιαννέλη Παναγιώτα. ‘Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 1507–1520. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/384.