Σμαροπούλου Χριστίνα. ‘Δημιουργώντας διαπολιτισμικά’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 1323–1332. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/376.