Τσιμπιδάκη Ασημίνα. ‘Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 1448–1457. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/369.