Τσάκος Ευγένιος, και Αθανασοπούλου Άννα. ‘Τι κάνει ένα μάθημα ’βαρετό’; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 1421–1437. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/363.