Παπανικολάου Γεωργία, και Ταβανλή Χρύσα-μαρία. ‘Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015, no. 2 (Μάιος 6, 2016): 1116–1130. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 19, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/346.