Κουμέντος Ιωάννης. ‘Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1, no. 1 (Οκτώβριος 13, 2021): 177–187. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 18, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3434.