Λαδόπουλος Ευστράτιος. ‘H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος 28, 2020): 416–426. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 19, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3144.