Καντεμνίδη Ελένη, Καραγιαννάκης Γιάννης, και Γαλανάκη Ευαγγελία. ‘Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος 28, 2020): 211–224. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 25, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3119.